Şüphesiz insan için, kendi çalıştığından başkası yoktur!

Şüphesiz insan için, kendi çalıştığından başkası yoktur!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Necm Sûresi 33-42. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

33, 34-(Ey Resûlüm!) Şimdi gördün mü (îmandan) yüz çevireni ve az bir şey verip (gerisini) sımsıkı tutanı?

35-Gaybın ilmi onun yanında mıdır ki, o (amelinin netîcesini) görüyor (da göze alabiliyor)! (*)

36, 37-Yoksa Mûsâ’nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm’in suhûf’unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi?

38-Ki doğrusu bir günahkâr, başkasının yükünü (günâhını) yüklenmez!

39-Ve (yine bildirilmedi mi ki) şübhesiz insan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur!

40-Ve elbette çalışması(nın mükâfâtı), ileride (kıyâmet günü mîzanda) görülecektir.

41-Sonra ona, en mükemmel karşılıkla mükâfât verilecektir.

42-Ve muhakkak ki en son varış, Rabbinedir.

(*) Bu âyetlerin, îmân ettikten sonra şirke dönen Velîd bin Muğîre hakkında indirildiği rivâyet edilmiştir. (Nesefî, c. 4, 291)