Sünnete uyularak yapılan az amel çok yapılan bu amelden daha hayırlıdır

Sünnete uyularak yapılan az amel çok yapılan bu amelden daha hayırlıdır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Îbni Mes'ûd (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Sünnete uyularak yapılan az amel, bid'aya girerek yapılan çok amelden daha hayırlıdır.

(Camiüssağir-5618)