Şu üç şey iyilik hazinelerindendir

Şu üç şey iyilik hazinelerindendir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Enes (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Şu üç şey iyilik hazinelerindendir:

(1) Sadakayı gizli vermek, (2) uğradığı musibeti insanlardan gizli tutmak, (3) şikâyetini sadece Allah'a arzetmek.

Böyle bir kulu için Allah şöyle buyurur: "Kuluma bir belâ verdiğimde sabretti, Beni kendisini ziyarete gelenlere şikâyet etmedi. Ben de hastalık sebebiyle eriyen etinin yerine daha hayırlı bir et; kanı yerine de hayırlı bir kan vereceğim. Eğer iyileştirirsem onu hiçbir günahı kalmamış bir halde sıhhatine kavuşturacağım. Ruhunu alırsam rahmetime eriştireceğim."

(Camiüssağir-3439)