Stres iş kaybına yol açıyor

Stres iş kaybına yol açıyor

Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM) yaptığı bir araştırmada, ''kontrol altına alınmayan stresin kişiyi işten ayrılmaya kadar götürebildiği'' kaydedildi.

MPM'den yapılan yazılı açıklamada, ''kontrol edilemeyen stresin işsiz bıraktığı'' ifade edildi. Modern toplumda ortaya çıkan stresin kişinin yaşamını alt üst ettiği vurgulanan açıklamada, gündelik hayatı olumsuz etkileyen stresle ilgili her geçen gün farklı bir gerçeğin ortaya çıktığı belirtildi.

MPM'nin yaptığı bir araştırmada, stresin iş verimini büyük oranda düşürdüğü kaydedildi.

Araştırmaya göre, işe gitmede isteksizlikle başlayan stresin etkileri, ilerleyen safhalarda iş hastalıklarının artması, işle ilgili yetersizlik duygusu, kararlarda isabetsizlik ve sinirliliğe yol açıyor. Kontrol altına alınmayan stres ise kişiyi işten ayrılmaya kadar götürüyor.

İnsanın aile hayatını ve kişisel sağlığını olumsuz etkileyen stresin oldukça sinsi ve tehlikeli olduğuna işaret eden MPM uzmanları, bu rahatsızlığın her geçen gün daha büyük sorunlara neden olduğuna dikkat çekiyorlar. Stresin üstesinden gelinmediği takdirde hayatın her alanında büyük sorunlara yol açtığını belirten uzmanlar, ''Yapılan araştırmalar, stresin, iş hayatında verim düşüklüğü, işe gitmede isteksizlik, iş hastalıklarının artması, iş ile ilgili yetersizlik duygusu, kararlarda isabetsizlik, sinirlilik gibi birçok olumsuzluğa yol açtığını ortaya koyuyor. Kişinin işten ayrılmasına bile neden olabiliyor'' tespitini dile getiriyorlar.

Kurum büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, stres kaynaklarının da arttığını, bunun sonucunda stresli kişilerin, diğer çalışanları ve kurumu da olumsuz yönde etkileyeceğini belirten uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyorlar:

''Kişinin kendisini ve çevresini olumsuz etkilememesi için stresini sınırlaması gerekiyor. Kontrol edilebilen bir stres kişinin başarısını kamçılayabilir. Stres, normal düzeyde görünmesi halinde bireyi uyaran, motive eden bir unsur olabilir. Herhangi bir işte iyi bir sonuç elde etmek için, belli bir heyecan düzeyine gereksinim bulunmaktadır. Bu düzey aşıldığında işte başarı azalmakta, endişeli, yorgun ve yanılmaya daha yatkın olunmaktadır.''

Zaman