Sizi yaratan O’dur böyle iken kiminiz kâfirdir, kiminiz de mü’mindir

Sizi yaratan O’dur böyle iken kiminiz kâfirdir, kiminiz de mü’mindir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Teğabun Sûresi 1-2. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 18 âyettir.]

1-Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh eder; mülk (umûmen) O’nundur; hamd (ve senâ) O’na mahsustur. Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

2-Sizi yaratan O’dur; böyle iken kiminiz kâfirdir, kiminiz de mü’mindir. Allah ise, ne yaparsanız hakkıyla görendir.