1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Sizi terbiye eden ve büyüten O'dur, öyleyse, O'na ibadet etmekle abd olunuz!
Sizi terbiye eden ve büyüten O'dur, öyleyse, O'na ibadet etmekle abd olunuz!

Sizi terbiye eden ve büyüten O'dur, öyleyse, O'na ibadet etmekle abd olunuz!

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Bakara Sûresi 21-22. âyetin tefsiri

Ey arkadaş! Bu âyetin cümlelerini birbiriyle nazmeden münasebetler ise: 1 ﴾يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴿ cümlesinde emir ve hitap, geçen her üç fırkayı teşkil eden mü’min, kâfir ve münafıkların mâzi, hal ve istikbalde vücuda gelmiş veya gelecek bütün efradını ihtiva eden tabakalara hitaptır. Binaenaleyh 2 اُعْبُدُوا vav’ının merciinde dahil olan kâmil mü’minlere göre اُعْبُدُوا ibadete devam ve sebat etmeye emirdir.

Orta derecedeki mü’minlere nazaran, ibadetin arttırılmasına emirdir. Kâfirlere göre, ibadetin şartı olan iman ve tevhid ile ibadetin yapılmasına emirdir. Münafıklara nazaran, ihlâsa emirdir. Binaenaleyh,  اُعْبُدُوا’nun ifade ettiği ibadet kelimesi mükellefîne göre müşterek-i mânevî hükmündedir.

رَبَّكُمْ﴿ Yani: “Sizi terbiye eden ve büyüten O'dur. Ve sizin mürebbîniz O'dur. Öyleyse, siz de O'na ibadet etmekle abd olunuz!”

1 : “Ey insanlar, ibadet ediniz.” Bakara Sûresi, 2:21. 
2 : İbadet ediniz.

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz