Sizi sarsar diye yeryüzünde direkler hükmünde sâbit dağlar yarattı

Sizi sarsar diye yeryüzünde direkler hükmünde sâbit dağlar yarattı

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 15-19. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

15-Sizi sarsar diye yeryüzünde de (direkler hükmünde) sâbit dağlar, hem maksadlarınıza ulaşasınız diye nehirler ve yollar koydu (yarattı).

16-Daha nice alâmetler (yarattı)! Onlar, yıldızla da doğru yolu bulurlar.

17-Öyleyse (sizin için bu kadar ni‘metleri yoktan) yaratan (Allah), (aslâ) yaratamayan (putlarınız ve sâdece var olanı keşfeden insanlar) gibi midir? Hâlâ ibret almaz mısınız?

18-Eğer Allah’ın ni‘metini sayacak olsanız, onu sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah, elbette Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

19-Ve Allah, neyi gizler ve neyi açıklarsanız bilir.