Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde yaratmaktadır

Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde yaratmaktadır

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zümer Sûresi 6. ayetinde meâlen şöyle buyuruyor

6 . (O,) sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yarattı, sonra eşini (Havvâ’yı) ondan kıldı; ve sizin için sağmal hayvanlardan (erkek ve dişi) sekiz eş (ni‘met olarak) indirdi. (*) Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde,(**) yaratılıştan yaratılışa (geçirerek) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni‘metleri veren)dir; mülk (umûmen) O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur. Öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorsunuz?

(*) “Evet Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân Sûre-i Zümer’de: وَخَلَقَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَاِنيَةَ اَزْوَاجٍ [Sizin için sağmal hayvanlardan (erkek ve dişi) sekiz eş (ni‘met olarak) yarattı] demeyip وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَاِنيَةَ اَزْوَاجٍ [Sizin için sağmal hayvanlardan (erkek ve dişi) sekiz eş (ni‘met olarak) indirdi] demesiyle ifâde ediyor ki, sekiz nevi‘ (çeşit) hayvanât-ı mübâreke (bereketli hayvanlar) sizlere hazîne-i rahmetten (rahmet hazînesinden), güyâ Cennetten ni‘met olarak indirilmiş, gönderilmiştir. Çünki o mübârek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün beşere (insanlara) ni‘met olduğundan, tüyünden bedevîlere (göçebelere) seyyar hâneler, elbiseler, etinden güzel yemekler, sütünden güzel lezîz taâmlar (lezzetli yemekler), derilerinden pabuçlar vesâire, hattâ gübreleri mezrûâtın (ekili olan şeylerin) erzâkı (rızıkları) ve insanların mahrûkātı (yakacakları) hükmünde olup, güyâ o mübârek hayvanlar tecessüm etmiş (cisimleşmiş) ayn-ı ni‘met ve rahmet olmuşlar. Onun içindir ki, yağmura rahmet nâmı verildiği gibi, bu mübârek hayvanlara da en‘âm (ni‘metler) nâmı verilmiş.” (Lem‘alar, 28. Lem‘a, 297)

(**) Âyette geçen üç karanlıktan murâd; rahim, çocuk kesesi ve karın; ya da babanın beli, rahim ve annenin karnıdır. (Nesefî, c. 4, 77)