Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?

Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hucurat Sûresi 16-18. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

16-De ki: “(Siz) dîninizi (dindar olup, onda sâdık olduğunuzu) Allah’a mı öğretiyorsunuz? Hâlbuki Allah, göklerde olanları ve yerde bulunanları bilir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.”

17-(Onlar) İslâm’a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki: “İslâm’a girmenizle beni minnet altında bırakmayın! Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, bil‘akis sizi îmâna erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.”

18-Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Çünki Allah, ne yaparsanız hakkıyla görendir.