Sinop Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Sinop Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statöde çalıştırılmak üzere Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, noterden tadikli doktora veya uzmanlık belgesinin sureti (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması) varsa yabancı dil basan belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek başvurmalan gerekmektedir.

Herhangi bîr kamu kuruluşunda çatışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacaktan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

Başvuru yeri; Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), diğer adayların ilgili Birimlere ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi; Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adaylannca ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili Birimden öğrenebileceklerdir. 132703.jpg
Aktif Haber