Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Rahman Suresi 62-78. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

62,63 . Bu ikisinden başka (amel defterleri sağ eline verilen Ashâb-ı Yemîn için Firdevs ve Me’vâ olarak) iki Cennet daha vardır! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

64 . (Onun her ikisi de) yemyeşildirler!

65 . Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

66 . İkisinde de fışkıran iki pınar vardır!

67 . Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

68,69 . İkisinde de (her nevi‘ emsâli görülmemiş) meyve, hurma ve nar vardır! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

70,71 . Onlarda (o Cennetlerde), hayırlı (iyi huylu) güzel hanımlar vardır! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

72,73 . (İnciden) çadırlar (cibinlikler) içinde perdelenmiş hûriler! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

74,75 . Onlardan (kocalarından) önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

76,77 . (Onlar) yeşil yastıklara ve (hârikulâde) güzel döşeklere yaslanmış kimselerdir. Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

78 . Celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yücedir!