Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin?

Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hakka Sûresi 1-8. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 52 âyettir.]

1-El-Hâkka (gerçekleşecek olan)!

2-Nedir o gerçekleşecek olan?

3-O gerçekleşecek olanın (o kıyâmetin) ne olduğunu, sana ne bildirdi?

4-Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı.

5-Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses) ile helâk edildiler!

6-Amma Âd (kavmi) ise, artık (onlar da) uğultulu, şiddetli bir kasırga ile mahvedildiler!

7-Onu (o kasırgayı, Allah) yedi gece sekiz gündüz ardı ardına (köklerini kazırcasına) onların üzerine musallat etti; nitekim (orada olsaydın) o kavmi orada yere yıkılmış bir hâlde görürdün; sanki onlar, içi boş hurma kütükleri gibi olmuşlardı!

8-Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin?