Şeytan namaz kılanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir fakat...

Şeytan namaz kılanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir fakat...

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Câbir (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Şüphesiz şeytan namaz kılanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine karşı kışkırtma konusunda hâlâ ümitlidir.

(Camiüssağir-2034)