Semâvat (gökyüzü) ehli, arz sakinleri gibi değildirler

Semâvat (gökyüzü) ehli, arz sakinleri gibi değildirler

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ("Şeytanlar için o yıldızları birer mermi yaptık." Mülk Sûresi, 67:5.)

Şu âyet-i kerimenin yüksek semâsına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK

Semâvatta devam ile cereyan eden sükûn, sükût, nizam, intizam, ıttıraddan hissedildiğine nazaran, semâvat ehli, arz sakinleri gibi değildirler.

Evet, arzda bulunan nifak, şikak, ihtilâf, ezdâdın içtimâı, hayır ve şerrin ihtilâtı gibi şeyler, semâvatta yoktur. Bu sayede, semâvatta nizam ve intizamı bozacak bir hal yoktur. Sakinleri, verilen emirlere kemâl-i itaatle imtisal ediyorlar.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye