Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddesir Suresi 42-56. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

42 . (Sonra o günahkârları görünce dediler ki:) “Sizi Sakar’a (Cehennemin o dehşetli vâdisine) sokan nedir?”

43,44 . (Onlar şöyle) dediler: “(Biz) namaz kılanlardan değildik.” “Yoksulu da doyurmazdık.”

45 . “(Bâtıla) dalanlarla berâber (biz) de dalardık.”

46,47 . “Ve dîn (hesab) gününü yalanlardık. Nihâyet bize yakîn (inkâr edemeyeceğimiz ölüm) geldi!”

48 . Şefâatçilerin şefâati onlara (kâfirlere) fayda vermez!

49 . Onlara ne oluyor ki o nasîhatten yüz çeviricidirler.

50,51 . Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

52,53,54,55 . Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor. Hayır! Bil‘akis (onlar), âhiretten korkmuyorlar! Hayır! Şübhesiz ki o (Kur’ân), bir nasîhattir. Artık isteyen ondan nasîhat alır.

56 . Bununla berâber, Allah (hikmetine binâen kendi lütfundan) dilemedikçe nasîhat almazlar! (Kendisinden) sakınılmaya lâyık olan da, bağışlamaya ehil olan da O’dur!