Sana ne oldu ki secde edenlerle berâber olmuyorsun?

Sana ne oldu ki secde edenlerle berâber olmuyorsun?

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 32-38. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

32-(Allah:) “Ey İblis! Sana ne oldu ki secde edenlerle berâber olmuyorsun?” buyurdu.

33-(İblis:) “(Benim,) kendisini kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem mümkün değildir!” dedi.

34, 35, 36-(Allah) buyurdu ki: “Öyle ise oradan (Cennetten) çık! Artık hiç şüphesiz sen, (benim rahmetimden) kovulmuş birisin!” “Ve muhakkak ki kıyâmet gününe kadar lâ‘net, senin üzerinedir!” (İblis:) “Rabbim! Öyle ise bana, (insanların) diriltilecekleri güne kadar mühlet ver!” dedi.

37, 38-(Allah:) “Haydi, doğrusu sen, bilinen vaktin gününe (kıyâmete) kadar mühlet verilenlerdensin!” buyurdu.