Salâvat-ı şerîfeyi getiren böyle düşünsün ki, tekrar be tekrar salâvat getirmeye müşevviki olsun

Salâvat-ı şerîfeyi getiren böyle düşünsün ki, tekrar be tekrar salâvat getirmeye müşevviki olsun

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Nebiyy-i Zîşânın (a.s.m.) makam-ı mahmûdu İlâhî bir mâide ve Rabbânî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Resul-i Zîşâna (a.s.m.) okunan salâvat-ı şerife, o sofraya edilen dâvete icâbettir.

Ve keza, salâvat-ı şerîfeyi getiren adam, zât-ı Peygamberîyi (a.s.m.) bir sıfatla tavsif ettiği zaman, o sıfatın nereye taallûk ettiğini düşünsün ki, tekrar be tekrar salâvat getirmeye müşevviki olsun.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye