Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma!

Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Al-i İmran Sûresi 169-171. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

169. Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Bilakis (onlar) hayattardırlar, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

170. (Hem onlar,) Allah'ın kendilerine ihsânından verdiği şeylerle sevinen kimselerdir ve arkalarından kendilerine (henüz) katılamayanları: 'Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun (da) olmayacaklardır' diye müjdelemek isterler!

171. (Onlar) Allah'tan (gelen) bir ni'meti ve bir ihsânı ve şüphesiz Allah'ın, mü'minlerin mükâfâtını zâyi etmeyeceğini (de) müjdelemek isterler.