Said Nursi’nin Münazarat’ını kim, nasıl gördü?

Said Nursi’nin Münazarat’ını kim, nasıl gördü?

Münazarat Sempozyumunda konu başlıkları belli oldu

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı’nın (AKAV) düzenleyeceği Münazarat Sempozyumunda konu başlıkları belli oldu.

 

"Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi" başlıklı sempozyum 6-8 Nisan 2012 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

 

İşte katılımcılar ve konu başlıkları:

 

Murat AKGÜNDÜZ, Prof. Dr.,  “Münazarat’ın Yazıldığı Dönemde Osmanlı Medreseleri”

Reşat AÇIKGÖZ, Yrd.Doç.Dr.,”Münazarat’ta Geri Kalmışlığa ve Yoksulluğa Dair Analizler”

Servet ARMAĞAN, Prof.Dr., “Said Nursi nin Model Üniversite Modeli (Medresetü'z-Zehra)”

Ahmet Hamdi AYDIN, Prof. Dr., “Türkiye, İslam Coğrafyası ve Dünya’da Huzurun Sağlanması: Bediüzzaman Modeli”

 

Mücahit BİLİCİ/ABD , “Münazarat’ta Kürtlerin Özneleşmesi: Hayvaniyet, İnsaniyet, Meşrutiyet”

Mahmut BOZAN, Yrd. Doç. Dr., “Asırlık Tartışma: Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyet”

Ali BULAÇ, “Kürt Meselesi Çözümünde Adem-i Merkeziyet’in İmkanı”

Murat ÇİFTKAYA,“Bediüzzaman ve Milliyetçilik ya da Bugün Münazarat’ı nasıl Anlamalıyız?”

 

Abdurrahman DİLİPAK, “Ulus devlet ve çoğulculuk”

Hasnaa Mahmoud Edemerdash, Dr. /Mısır, “Bediüzzaman Said Nursi ve Kürt Meselesi

Ahmed Nuri El Naimi, Prof. Dr., “İslam Ülkeleri Arasında Kardeşliğin Tesisi”

Lokman ERDEMİR, Yrd Doç. Dr., “Bediüzzaman'ın Münazarat'ının Yakın Tarih Araştırmalarına Kaynak Oluşu Bakımından Değerlendirilmesi”

Yusuf KAPLAN,“Münazarat Ekseninde Bediüzzamanda Fikri Milliye ve Medeniyet Tasavvuru”

 

Metin KARABAŞOĞLU, “Medreset-üz Zehra: Bin Yıllık Büyük Buluşmanın İnşası"

Muhyeddin KAYA, Güzel Bir Fikir” Ve Sosyolojik Yetersizlik Arafında Bediüzzaman’da Adem-İ Merkeziyetçi Düşünce

İbrahim KAYGUSUZ, “Kürt Kültüründe Ulema Geleneği ve Kürt Sorununun Çözümünde Bu Geleneğin Yükleneceği Misyon”

Ahmet KELEŞ, Prof.Dr., “İnsanlığın Tekâmülü Bağlamında Bediüzzaman’ın Münazarat Risalesindeki ‘Kürt’ ve ‘Kürtçe’ Vurgusu”

Mustafa ÖZCAN, “Dünyada Medresetüzzehra Modelleri”

Osman ÖZKUL, Dr., “Moderniteden Postmoderniteye 21.Yüzyılda Milliyetçilik Algısındaki Dönüşüm: Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Yeni Bir Perspektif Teklifi”

 

Murat SARICIK, Prof. Dr., “Bediüzzaman’ın Hürriyet Anlayışı – Münazarât Örneği”

Nevzat TARHAN, Prof. Dr., “Kimlik Oluşumu Açısından Anadil Olarak Kürtçe

Neşet TOKU, Prof. Dr., “Bir Siyasi İdeal Olarak Meşrutiyet-İ Meşrua Ve İttihad-ı İslam”

Mustafa TUNCEL(Safa MÜRSEL), "Münazarat'ın sivil ve özgür toplum öngörüsü"

Mümtazer TÜRKÖNE, Prof. Dr., “Yüz Yılda Milliyet Fikrinde Değişme”

Mustafa ULUSOY, Dr., “Kürtlerin Yaşadığı Travmanın Psikolojik Sonuçları”

Kadri YILDIRIM, Prof.Dr., “Said Nursi’ye Göre Anadil-Kimlik İlişkisi”

Abdülnasir YİNER, Yrd.Doç.Dr., “Medrese-Mektep Uyuşmasina Model: Medresetüzzehra Örneği”

 

Zübeyir AKÇE, Yrd. Doç. Dr., “Münazarat’ı Anlama Bağlamında Bediüzzaman’nın Sultan II. Abdulhamid’e Bakışı”

Ekrem AKMAN, “Takdis Edilen Kurum ve Sıfatların istibdat aracına dönüşmesi karşısında Bediuzzaman’ın tavrı. Tecdit mi Tebdil mi? “

Gürbüz AKSOY, Prof. Dr., “Yükseköğretimde Yeni Gelişmeler ve Bediüzzaman”

Mehmet ALKIŞ, “Bediüzzaman’ın Çoğulculuk Anlayışının Farklı Bir Boyutu: Gayri-Müslimler”

Niyazi BEKİ, Dr., “Bediüzzaman’a Göre Üç Çeşit Milliyetçilik”

 

Ahmet BATTAL, Prof. Dr., “Dönüşümün Yönü: Seyisin Hizmetkarlığı”

Ali BEDİR, “Ruhları Ağlamak İsteyenlere Neden Bahane Bulamıyoruz Veya Olamıyoruz?”

Ekrem BEKTAŞ, Doç. Dr.,”Münâzarât Bağlamımda Kürt Meselesi”

Levent BİLGİ, Yrd. Doç. Dr., “Münazarat’ta Kürtler, Ayrılık Veya Onurlu Birliktelik”

Taha ÇAĞLAROĞLU, “Yeni Zaman Köşelerinde Bediüzzaman”

B. Said ÇİFTÇİ, “Anadilinde Eğitim”

Ahmet DEMİR, “Bediüzzaman Said-i Nursi’nin Eğitim Modelinde Kürt Dilinin Yeri ve Önemi”

Mehmet Ali ERDEM, “İnsanî ve Vicdanî Yaklaşımla Geleceğin İnşasına Katkı: Çoğulcu Üniter Yapı”

 

Yunus Emre GÖRDÜK, Yrd. Doç.Dr.,”Münazarat'taki ‘Özgürlük’ Analizi ve Kürtler”

Fatih GÜNGÖR, “Diller, Irklar ve Renkler”

Davut IŞIKDOĞAN, Yrd.Doç.Dr., “Medresetüz’zehra’nin Öğretim Elemanı Portresi”

İsmail KIRAN, “Kadim Kürt Sorunu”nu Çözemeyen Devlete Karşın, Birleştiricilik Vasfını Kaybeden Resmi İslam ve Bunun Vurgusunu Yapan Dini Cemaatler”

Abdülkadir MENEK, Öğr.Gör.,“Said Nursi ve Medresetüzzehra”

Halil KÖPRÜCÜOĞLU,  ”Bediüzzaman’dan  Bir  Asırlık  ‘Birlikte  Yaşama’  Reçetesi”

Kenan ÖREN, Doç. Dr., “Alternatif  Bir Eğitim Modeli: Medresettüzzehra (Âlem-İ İslâm Medresesi)”

İshak ÖZGEL, Doç. Dr., “Batılılışma Tartışmaları Bağlamında Said Nursî’nin Mâide 51. Âyeti Tefsiri”

 

Erol ÖZSUBAŞI,“Medresetüzzehra Projesi ve Bu Projenin İslam Kardeşliğine Katkıları”

Hasan TANRIVERDİ, Doç. Dr., “Bediüzzaman’ın, Prens Sabahaddin’in Adem-İ Merkeziyet Fikrine Yaklaşımı”

Osman TEKİN, “Bediüzzaman Said Nursi'nin Medresetü'z-Zehra Projesi”

Nurettin TURGAY, Doç Dr., “Münazarat’tan Mesajlar”

A.Halim ULAŞ ve Ark.,Yrd. Doç. Dr.,” Anadili Türkçe Olmayan Öğrencilere İlk Okuma- Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm Önerileri (Erzurum Örneği)”

Atilla YARGICI, Yrd. Doç. Dr., “Münazarat  Perspektifi Pozitivizme Karşı Kur’an Modeli:  Din ve Bilimin İmtizacı”,

Musa Kazım YILMAZ, Prof. Dr., “Gayrimüslimlere Özgürlük Bağlamında Bediüzzaman’ın Demokrasi Anlayışı.”

 

Ayrıntılı bilgi için: www.munazaratsempozyumu.com