Said Nursi'den Hüsrev'e: Şu Risale bir meclis-i nuranîdir

Said Nursi'den Hüsrev'e: Şu Risale bir meclis-i nuranîdir

Ve yüksek bir medrese salonudur

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin BARLA LAHİKASI adlı eserinden bölümler.)

Bahtiyar kardeşim Hüsrev,

Şu Risale (Haşiye) bir meclis-i nuranîdir ki, Kur'ân'ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur'ân'ın şakirtleri onda herbiri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. 

Ve Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan Risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Herbiri aldığı kıymettar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Bârekâllah, sen de o menzili çok güzel süslendirmişsin.

Haşiye: Yani; Yirmi Yedinci Mektubun umumu, hususen Barla Lâhikası.

Said Nursi