Said Nursi Kur’anî iman metodu uyguladı

Said Nursi Kur’anî iman metodu uyguladı

Faslı ilim adamı Prof. İdris El-Harşafi Risale haber’e konuştu

Röportaj: Abdurrahman Iraz-Risale Haber

Özelde Fas’ta, genelde İslam dünyasında düzenlenen İslam eksenli bilimsel konferans, açık oturum, panel ve sempozyumlarda yer alan, Faslı ilim adamı Prof. İdris El-Harşafi ile Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi ve bunların penceresinden insan ve kainatı okumak üzerine konuştuk.

BU ASIRDA GENÇLER, DELİL VE İSPAT İSTİYOR

İdris El-Harşa kimdir?

İdris El- Harşafi Allah’ın kullarından bir kuldur. Cenab-Hak ona Kur’an okumayı ve bunun gereği olarak bilimsel araştırmalar yapmayı nasip etti. O’nun rızasına ulaşma hedefine yönelik Kur’an ilimleri sahasında çalışmalar yapmaya devam ediyorum.

Nerede ve ne işle meşgulsünüz?

Halihazırda Fas Yüksek Öğretim Kurumunda,  üniversitede matematik ve sayım alanında öğretim üyeliği ve bu alanda çalışmalar yapmaktayım. Ayrıca New York İlimler Akademisi Üyesi, Fas’taki Uluslararası İlmî  Îcaz  Merkezi Müdürü, Rabat ve diğer Fas şehirlerinde vaizlik görevini yerine  getiriyorum.  Kur’an ve Sünnette ilmî îcaz  alanında doktora çalışması yapan  öğrencilere rehberlik yapmaktayım. Çalışmalarımız,  Kur’an’daki ilmi îcazı ortaya çıkarmak  ve  bunu hayata yansımasını sağlamaya dönüktür. Bu alanda 65’ten fazla doktora  tezlerine ve 130’dan fazla çalışmaya  rehberlik ettim. Çalışmalarımızda Kur’an’ın mesajını okuma alanında yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım ortaya çıkarıyoruz.

Bu asırda gençler, bir fikri kabul etmeleri için geçmiş asırların aksine delil ve ispat istiyorlar, delilsiz ispatsız  anlatımlara  inanmıyorlar. Biz gençleri dini hakikatlerden kaçmakla itham etmiyoruz. Ancak onlar  hakikatleri kabul etmek için  aklî ve mantıkî  izahlar istiyorlar. Bu konuda haklılar. Nitekim Kur’an’da  İbrahim (as), “Ey Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demiş. Rabbimiz Ona, “Yoksa inanmıyor musun?” buyurmuş. O da, “İnanıyorum. Ancak kalbim mutmain olmak istiyor” demiş. Rabbimiz ona deliller göstermiş. Biz de bu  metodu  takip ediyoruz.

SAİD NURSİ SEMAVÎ ÖĞRETİYE UYGUN BİR İMAN METODU ORTAYA KOYMUŞ

Bediüzzaman’ı ilk defa  ne zaman ve nerede duydunuz?

harsafi.jpgBediüzzaman’ı ve Risale-i Nuru yaklaşık 15 sene önce duydum ve tanıdım. Bir kısım eserlerini okuduktan sonra Alem Gazetesinde “Bediüzzaman
Said Nursi’ye göre Tesbih” konulu  bir makale yazdım. Bu geçmiş uzun süre
içinde üniversite hocalığı ve işleriyle meşguliyetten ötürü bu alanda çok yazı yazamadım. Ancak  Bediüzzaman ve Risale-i Nuru izlemeye devam ettim.

Cenab-ı Hakkın  muvaffakiyetiyle  geçen sene  Bediüzzaman Sempozyumuna “Kainattaki Tesbih ve Devaran” konulu tebliğ ile katıldım. Bediüzzaman Said Nursi semavî öğretiye uygun bir iman metodu ortaya koymuştur. Bediüzzaman  insandan kainatı okumasını istiyordu. Nitekim Kur’an başlangıçta insana “Namaz kıl, oruç tut” dememiş, “Oku” demiş. Kur’an niçin “okumak” üzerinde öncelikle durmuştur?
Çünkü insan okumazsa anlayamaz. Anlamazsa uygulama yapamaz. Yapsa dahi namazı ve diğer ibadetleri huşu içinde yerine  getiremez. İbadetler  huşu ve  huzur ile ifa edilmezse sathi kalıp sevabı az olur. Bediüzzaman iman metodu ile iman takviyesi yaparak ibadetleri huşu ve huzur içinde yapılmasına vesile  oluyor. Kur’anın “oku” emriyle kainatı okuyan insan, Cenab-ı Hakka ulaşır ve takva mertebesine  erer.

BEDİÜZZAMAN KUR’ANI VE SÜNNETİ AKLIYLA OKUYAN MÜSTESNA ALİMLERDEN BİRİSİ

Kendini ziyarete gelen bir gurup genç Bediüzzaman’a, “Bize Halıkımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor” dediklerinde onlara “Siz muallimleri değil fenleri dinleyiniz. Fen ilimlerini iman gözüyle okursanız, onlar size Allah’ı tanıtır” demiştir.

Doğrudur. Bediüzzaman  Risale-i Nurun bir çok yerinde  insanın kainatın küçük bir nüshası olduğunu  ifade ederek  insanı, onun mükemmel yaratılışını, kainatı ve onun içindeki sayısız yıldızların, gök cisimlerinin muhteşem  hilkatini ve vazifelerini  okumaya davet eder.
Bediüzzaman Kur’anı ve Sünneti duygularıyla değil, aklıyla okuyan müstesna alimlerden birisidir. Kur’anı ve Sünneti bu şekilde  okuduğu için Kainatı ve insanı tefekkür ederek  çok güzel okuyabilmiştir.

MÜSLÜMAN, MÜSLÜMAN İÇİN BİR VÜCUDUN AZASI GİBİDİR

İstanbul’a gelişinizin sebebi neydi? İstanbul’u insanlarını nasıl buldunuz?

Buraya gelişimin iki sebebi vardır. Biri, Kur’an ve Sünnette İlmi îcaz adlı Onuncu Uluslararası İlmî Heyet Sempozyumuna katılmak. İkincisi, daha önce hakkında çok şey duyduğumuz İstanbul’daki hayırlı İslamî hizmetleri yakından müşahede etmektir. Duyduğumdan daha iyisine şahit oldum ve çok sevindim.

Türkiye’deki özellikle İstanbul’daki kalkınma ve maddî gelişme yanında Müslümanların güzel ahlaklarına, aile bağlarının güçlülüğüne, yabancılara karşı yardımseverlik duygularına şahit oldum. “Müslüman, Müslüman için bir vücudun azası gibidir” hadisinin tatbikatına burada muttali oldum.

İSLAMΠ HİZMETLER  FEDAKÂRLIK İSTER

Yirmi gün önce sizinle Cezayir’de idik. Şimdi buradasınız. Fas’taki aile fertleri uzun süre onlardan ayrı kalmaya itiraz etmiyorlar mı?

Doğrudur. Uzun süre  onlardan  ayrı kalıyorum. Bu yaptığımız İslamî  hizmetler  fedakârlık ister. Eşime çok teşekkür ediyorum. Çocuklara karşı ikimizin vazifesini fedakarca yapıyor. Günümüzdeki teknolojik imkanlar  iletişimi kolaylaştırdığı için onlarla  uzaktan da görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde önemli bir sürpriz  olmazsa, Fas’ta inşallah değişik alanlarda ilmî  toplantılar, sempozyumlar düzenleyeceğiz.

www.RisaleHaber.com