Said Nursi farklı dilde ezan teklifine tepkiliydi

Said Nursi farklı dilde ezan teklifine tepkiliydi

Şanlıurfa'lı din alimi Sabri Yazar, ezanla ilgili tartışmaları RisaleHaber'e değerlendirdi...

Nurettin Huyut'un röportajı - RisaleHaber

Şanlıurfa'lı din alimi Sabri Yazar, ezanla ilgili tartışmaları RisaleHaber'e değerlendirdi...

Arapça dilinden başka bir dilde ibadet ve ezan yine gündeme geldi. Bu konuda neler söylersiniz?

Efendim Arapça dilinden başka bir dilde ibadet etme hususu eskiden beri tartışılır. İbadet şekilleri Cenab-ı Allah (c.c) tarafından bildirilmiştir. Onun dışında başka şekillerde ve dillerde ibadet etmeye cevaz verilmemiştir. Ezan da ibadettir, İslam şiarıdır, İslam parolasıdır. Ezan da belirli lafızlarla Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanından günümüze kadar minarelerde Arapça okunmuştur. İslam şiarıdır. Malum bazı görevliler tarafından Türkçeleştirildi ve millet buna tepki gösterdi yine 50’lerde Ezan Arapçalaştırıldı, Arapça olarak devam ediyor. Üstad Bediüzzaman'ın zamanında Ezan Arapça okunsun, Kamet Arapça getirilsin diye tepki gösterilip müdahale edildi. Bu hususla ilgili Bediüzzaman Hazretleri 29. Mektubun Zeylinde 6. Risale olarak onun 6. Kısmın Zeyli El- Siyeri Sitte diye 6 tane cevap istemiş.

Bediüzzaman Hazretleri bazı Ulema-i Su diyor. Yani sadece fetva verenler var olsa da onlar Ulema-i Su fetvalarıdır. “Bu Ulema-i Su Hanefi mezhebinin ulviyetine muhalif olarak Arapça ezanı Türkçe okunabilir diye fetvalar veriyorlar.” Hanefi mezhebinde de cevaz yoktur ki. Üstad Hazretleri öyle diyor; “Benim gibi Şafii mezhebinde olan birine nasıl teklif ediyorsunuz? Bu işler ibadettir, ibadete kesinlikle şahıslar keyfi müdahale edemez. Ezan, namaz başka dilde olur diye kesinlikle karışamaz, cevaz yoktur” diye beyanatı vardır. Onun için Ezan nasıl Peygamber (s.a.v)’den bize Arapça gelmiş ise ezan aynen Arapça olarak okunur.

Arapça değil de başka dilde okunmasından ne fayda umuyorlar? Niye buna teşebbüs ediyorlar?

Bence bu siyasidir. Herhangi bir fayda için değildir. Ortaya yeni bir şey atmak, bir ses vermek için olabilir. Bilemiyorum.

Bu tür hareketlere nasıl tepki verilmeli?

Benim söyleyeceğim; Müslümanların bu hususta böyle bir dini meselede sükunetle cevap verip, kesinlikle caiz olmadığını bilsinler. Bazı kesimler bunu olay çıkarmak için yapabilirler. Müslümanlar bu olaylara soğukkanlılıkla karşılık verip herhangi bir olaya sebebiyet vermemelerini tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den beri 1500 yıldır Ezan her yerde ve tüm milliyetler arasında- arabı, türkü, kürdü, lazı, çerkezi, ingilizi, almanı, fransızı- ezan Arapça okunmuş ve okunmaya da devam edecektir inşallah.

www.RisaleHaber.com