Sadece kendini düşünenlerin karşısına bu Hadis-i Şerif'i çıkarınız

Sadece kendini düşünenlerin karşısına bu Hadis-i Şerif'i çıkarınız

Fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

(Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebebi nedir?)

Sonra da, medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar. 

Siz de, خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 1 olan mücahid-i âlî-himmeti mübarezesine çıkarınız.

Dipnot-1: "İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır." el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463; el- Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:481, no: 4044.