Rüzgar estiğinde ona sövmeyiniz, şöyle deyiniz

Rüzgar estiğinde ona sövmeyiniz, şöyle deyiniz

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Rüzgar Allah'ın emriyle hareket eden şeylerdendir. Rahmet de getirir, azab da. Estiğini gördüğünüzde ona sövmeyiniz. Allah'tan hayrını isteyiniz. Şerrinden de Allah'a sığınınız.

(Camiüssağir-4549)