Risaletü'n-Nur'un dokuz yüz doksan sekiz adedine tamtamına tevafuk

Risaletü'n-Nur'un dokuz yüz doksan sekiz adedine tamtamına tevafuk

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

YEDİNCİ ÂYET

وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ 1 şu âyet-i meşhurenin küllî mânâsının bu zamanda zâhir bir mâsadakı Risaletü'n-Nur olduğu gibi, lâfzullahdaki şeddeli ل , bir ل ; ve بِكَلِمَاتِهِ 'deki melfuz ى sayılmak şartıyla dokuz yüz doksan sekiz (998) adediyle Risaletü'n-Nur'un dokuz yüz doksan sekiz (998) adedine tamtamına tevafukla münasebet-i mâneviyeye binaen remzen ona bakar. 

Ve bu remzi lâtifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki, Risaletü'n-Nur'un eczaları "Sözler" namıyla iştihar etmişler. 

Sözler ise Arapça "Kelimat"tır ve o kelimat ile Kur'ân'ın hakaikini o derece mahz-ı hak ve ayn-ı hakikat olduğunu ispat etmiş ki, bu zamanın dinsiz feylesoflarını tam susturuyor.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar