Risalei'n-Nur'un fâtihası olan İşarâtü'l-İ'caz tefsirine bir emare

Risalei'n-Nur'un fâtihası olan İşarâtü'l-İ'caz tefsirine bir emare

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

DÖRDÜNCÜ ÂYET-İ MEŞHURE

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِى 1 âyetidir.

Şu cümle Kur'ân-ı Azîmüşşanı ve Fâtiha Sûresini müsennâ senâsıyla ifade ettiği gibi, Kur'ân'ın müsennâ vasfına lâyık bir burhanı ve altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası, Kur'ân'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِى 2 nuruna mazhar bir âyinesi olan Risalei'n-Nur'a cifirce dahi işaret eder.

Çünkü اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِى 3 makam-ı ebcedîsi bin üç yüz otuz beş (1335) adediyle Risalei'n-Nur'un fâtihası olan İşarâtü'l-İ'caz tefsirinin Fâtiha Sûresiyle el-Bakara Sûresinin başına ait kısmı basmakla intişar tarihi olan bin üç yüz otuz beş (1335) veya altı (6)'ya tevafukla remzî bir perdeden ona baktığına bir emâredir.

Dipnot-1: "And olsun ki Biz sana, her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha'yı verdik." Hicr Sûresi, 15:87.
Dipnot-2: "…Her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha'yı verdik." Hicr Sûresi, 15:87.
Dipnot-3: "…Biz sana, her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha'yı verdik." Hicr Sûresi, 15:87.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar