Risale yayıncıları birbirini tenkit etmemeli

Risale yayıncıları birbirini tenkit etmemeli

Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı Risale-i Nur ve Medya sorularını cevapladı

Risale Haber - Haber Merkezi
 
Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz…
 
Uydurukça dediğimiz kelimeler pek kullanılmamak kaydı ile, sade ve halkın konuştuğu kelimelerin tercih edilmesi uygun olur. Biz mademki önemli bir tefsirden, yani Risale-i Nur Kulliyatı’ndan istifade etmeye çalışıyoruz. Bu külliyatın anlaşılması içinde, mümkün mertebe bu külliyattaki ifadeleri kullanmaya gayret etmek lazım gelir. Risale Haber sitesinin lisanı oldukça güzel.
 
TV, Radyo, gazete, kitap ve dergi yayıncılığı dışında alternatif yayın araçları konusunda neler söylenebilir?
 
İnternet şu anda çok takip edilen bir haber vasıtası oldu zannediyorum.
 
Bugün bütün dünyanın kullandığı en etkili iletişim araçları ve aygıtları nelerdir? Biz bunları ne kadar kullanabiliyoruz?
 
İnternet önemli bir vasıtadır. İmkân ölçüsünde daha çok kullanılabilir.
 
Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz?
 
Risale Haber’deki üslup oldukça güzel diyebilirim.
 
Mevcut medya organları –özellikle televizyon kanalları- üzerinden Risale-i Nur’un tanıtımı nasıl yapılabilir?
 
Dost TV bunun canlı bir örneği. Oradaki arkadaşlara da belirttim. Şu anda Dost TV’deki programlar daha çok Risale sohbeti tarzında oluyor. Bu zamanla insanları sıkabilir. Mesela hayvanlarla alakalı nebatlarla alakalı veya insanla alakalı belgeseller Risale-i Nurun süzgecinden geçirilip takdim edilebilir. Aynı şeyi çizgi filimler için de söyleyebiliriz. Çocuklara, hatta büyüklere o yolla çok şey anlatılabilir. Hz.Resûlullah’ın çizgi filmi vardı. Onun gibi filimler niye yapılmasın?
 
Televizyon programcılığında karizmatik ve medyatik isimlerin daha etkili olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut potansiyelimiz ile tanıtım ne düzeyde yapılabilir?
 
Siz hakikatları anlatın. Dinleyen zamanla muhakkak bulunacaktır ve bir müddet sonra da o kişiler de medyatik hale geleceklerdir.
 
Bilim adamı, gazeteci, sanatçı, yazar gibi mesleklerinde tanınmış isimlerimiz ile televizyon yayımcılığı konusunda harekete geçmemizin zamanı gelmiş midir?
 
Risale-i Nur ile terbiye olmamış isimlere bence fazla ihtiyaç yok. Olmadık yerlerde son derece yanlış tahliller yapabiliyorlar. Olmaz, olmasın demiyorum. Ancak ille de olsunda demiyorum.
 
Nur hareketinin kendi medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir? Cemaati kanallar mı olmalı yoksa cemaatler üstü bir anlayışla yeni bir yapılanmaya doğru gidilmeli? Tamamen özel girişimciler eliyle yürütülecek işlere destek mi verilmeli?
 
İkisi de olabilir. Ancak her cemaat haklı olarak kendi üstat bildiği şahsı nazara vermeye çalışıyor. Bizim üstat bildiğimizi bizim bildiğimiz kanallar takdim ediyor. Ancak bu sefer bakıyorsunuz siyasi meselelerde farklı kanaatlar olabiliyor. Ancak benim bildiğim Risale-i Nur’ların asli mes’eleleri olan, tevhit, haşir, nübüvvet, adalet ve ibadet gibi temel konular nazara verilerek bu meselenin içinden çıkılabilir. Bunlara da herhalde kimsenin itirazı olmaz zannediyorum.
 
Risale-i Nur’u ne tür programlar ve formatlar aracılığı ile ekrana taşımalıyız?
 
Risale Haber sitesinin tarzı fena değil. Çok uzun yazılar yerine, kısa bir iki paragraflık yazılar daha rahat okunuyor. Uzun yazıyı okumak mesela bana pek hevesli gelmiyor. Okumadan geçiyorum. Bir iki paragraflık yazıyı ise okuyorum. Yani az ve öz olsun. “Amellerin hayırlısı, az fakat devamlı olanı hayırlıdır” hükmüne ittiba etmek lazım diye düşünüyorum.
 
Toplum neyi niçin seyrediyor? Bizi niçin ve nasıl seyretmeli?
 
Bence insanlar bir programı seyretmekle kanaat sahibi olmaktansa, belli bir kanaat sahibi olanlar kendilerine göre program seçip seyrediyorlar. Muhafazakâr insanlar, muhafazakâr kanalları tercih ediyorlar. Bizlerde ehl-i imanı nazara alıp programları yapabiliriz.
 
Risale-i Nur camiasına yakın/uzak TV kanalları ile ilişki kurma ve irtibata geçme konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir?
 
Bence bu hususta fazla mesai harcamamalı. Şayet bizden bir talep gelirse muhatap olmalıyız.
 
Medyanın gündemine Risale-i Nur’u taşımak için yapılması gereken uygun sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetler ile medyayı buluşturma konusunda neler yapılabilir?
 
Her türlü resmi toplantı kamu oyunun dikkatini çekebilir.
 
Risale-i Nur yayıncılığı yapanlar için yayın standartları ortaya koymak istense, önerileriniz ne olacaktır?
 
Bundan kastınız acaba nedir? Sadece Risale-i Nur’ları kast ediyorsanız, Risale-i Nur’ların merhum yazarı tarafından tespit edilmiş bir çerçevesi var. Ona göre hareket etmek lazım. Ben bizzat Bediüzzaman Hazretlerinin varislerinden merhum Bayram Yüksel ağabeyden ve Mustafa Sungur ağabeyden öğrendiğime göre, Risaleleri bir kelime bile ilave etmeye Bediüzzaman hazretlerinin rızası olmadığı gibi, kitapta dipnotu şeklinde âyet meali koyulmasına da rızası yoktur. Bana göre bu prensibe riayet edilebilir.
 
Sizce Risale-i Nurları tanıtmada en etkili araçlar nelerdir? İlk üç tanesini belirtir misiniz?
 
Derslerde derslerin güzel yapılması, şahsa biraz izah ile bizzat verilmesi ve reklamlar diyebilirim.
 
Yerel, bölgesel, ülke çapında ve uluslar arası platformlarda Risale-i Nur yayınlarına bakıldığında, Cemaatlerin durumu nasıl gözükmektedir?
 
Hepsinin kendine göre güzel gayretleri var ve hepside şayan-ı takdirdir. Damla taşıyan karıncayı bile incitmememiz lazım. Yeter ki farklı gruplar biribirlerini tenkit etmesinler, biribirlerini inkâr etmesinler.

www.RisaleAkademi.com