Risale sunumunda toplum empatisi yapılmalı

Risale sunumunda toplum empatisi yapılmalı

Risale-i Nur ve Medya sorularına Eğitimci-Yazar Dursun Sivri'nin verdiği cevaplar

Risale Haber-Haber Merkezi


Risale-i Nur ve Medya Konulu arama konferansı sorularına Eğitimci-Yazar Dursun Sivri'nin verdiği cevaplar

Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz…

 

Hangi medya aracı olursa olsun insanların dikkatini çekmek işin püf noktası. Sonra programın izlenebilirliğini sağlamak. İzleyiciyi programda tutmak. İçerik ile sunumun izleyici açısından kıymetli telakki edilmesi. Zaman ayıran izleyici, dinleyici, okuyucu vb. her kimsenin hayatına değer katması kazandırması gibi bir çok parametre dikkate alınmalı. Ürünün değeri ve niteliği kadar onun sunum ve arzı daha fazla önem arzetmektedir.

Yayın ürünlerinin hazırlandığı mutfak çalışması önem arzediyor. Risale-i Nur gibi paha biçilmez bir kaynağın sunumunda toplum empatisi yapılmalı. Toplumun seviyesine iletişim olarak inilmeli sunum sonrası toplumun seviyesi yukarıya çıkarılması esas alınmalı.

Program, Risale-i Nur maden ocağından hedef kitlesi belli müşteriye göre tasarlanıp imal edilmeli.

 

TV, Radyo, gazete, kitap ve dergi yayıncılığı dışında alternatif yayın araçları konusunda neler söylenebilir?

 

Alternatif yayın araçlarına ürün çeşitliliği penceresinden bakılmalı. Mümkün olan her alternatif araç kullanılabilir. Kısa film, drama, piyes gibi sanat alanında eserler çok olmalı. Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile animasyon yapımlar yapılabilir.

 

Bugün bütün dünyanın kullandığı en etkili iletişim araçları ve aygıtları nelerdir? Biz bunları ne kadar kullanabiliyoruz?

 

Son zamanlarda küresel değişime de damgasını vuran sosyal paylaşım siteleridir.

Orijinal özgün ürünler video paylaşımları çok etkili. Öyle videolar hazırlanabilir ki, damardan girdi mi bütün dünyaya yayılabilir. İnovasyon, creative düşünce, ar-ge (mutfak) çalışması beyinlerin, beden ve kalplerin ortak çalışmasından hasıl olabilir.

 

Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz?

 

Risale-i Nur’un iletişim dili, asrımızın değil, gelecek asırların da iletişim dilidir. 

Mükemmel bir resim tablosunun herhangi bir köşesine en ufak müdahale eserin estetiğini bozar. Edebi metinlerin bir kelimesine dahi ilişilmez. 

Risale-i Nur terminolojisini orijinal şekliyle muhafaza edip ancak maksut mâna orijinal metninden çıkarılabilir. 

Her kim olursa olsun anladığını istediği üslupla anlatabilir, şerh edebilir. Ancak Risale, kim olursa olsun, ne kadar şerh yaparsa yapsın, daha fazla mânayı havidir.

 

Mevcut medya organları –özellikle televizyon kanalları- üzerinden Risale-i Nur’un tanıtımı nasıl yapılabilir?

 

Vakadan hareket ederek bir değerlendirme yapmak gerektir.

Genelleme yaparak Risale-i Nur’un önemini takdim, ideoloji olarak algılanmasına neden oluyor. “Böyle büyük bir hazineye sahibiz. Siz de bize dahil olun” anlamında bir mesaj çekici değil, aksine itici etkiye neden olabilir.

Tematik konular üzerinde yoğunlaşmak. Bireyin ve toplumun hangi sorununa ve ihtiyacına etkin cevap verdiğine dikkat çekmek.

Sunumda sanat ve estetik olmalı. Mevcutta yok. Fikir ağırlıklı olduğu için ideolojinin aracı olarak algılanıyor. Taraftarlarını memnun edip hariçtekileri cezb etmesi yeterli ölçüde sayılmaz.

 

Televizyon programcılığında karizmatik ve medyatik isimlerin daha etkili olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut potansiyelimiz ile tanıtım ne düzeyde yapılabilir?

Medyatik insanlardan, ‘servisi iyi yapanlar’ anlaşılabilir. İlk bakışta dikkat çekme bakımından önemlidir. Servis başlangıcı, sonrası, hizmet süreci, ürünün niteliğini aktarabilme, gibi ileri adımlar var. Popüler medyatik isimler potansiyeli konusu görecelidir. Kaçtan aşağısı yukarısı yeterlidir bilemem. Servis ve sonrası devam eden sürece kafa yormak lazımdır.

 

Bilim adamı, gazeteci, sanatçı, yazar gibi mesleklerinde tanınmış isimlerimiz ile televizyon yayımcılığı konusunda harekete geçmemizin zamanı gelmiş midir?

 

Bilim adamına düşen rol farklı, gazeteciye düşen rol farklı, sanatçıya düşen rol daha farklı. Mutfak çalışmasında herkes kendi maharetini ortaya koyar. Programın sunumu sırasında müşterek sunmaları, bir programda birlikte yer almaları mümkün olabilir. Ancak hazırlık aşamasında kimlerin neler yapması gereği çalıştaylar zemininde belirlenebilir.

 

Nur hareketinin medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir? Cemaati kanallar mı olmalı, yoksa cemaatler üstü bir anlayışla yeni bir yapılanmaya doğru mu gidilmeli? Tamamen özel girişimciler eliyle yürütülecek işlere destek mi verilmeli?

 

Burada üçlü bir tasnif var. Önce şu sorular cevap bulmalı:

-Cemaat kavramı, tanımı, çapı, unsurları vs. nerede başlar nerede sınırlanır? Şu konjonktürde tanımı, sınırlarının belirlenmesi çok zor.

-Cemaat üstü demek cemaatin tanımı olmayınca üstü neresi, altı neresi? Kim karar verir, kriterleri kim belirler? Bitmeyen bir tartışma başlar.

-Mevcut şartlarda işi bilen, gönüllü, sevdalı inanmış hiçbir kayda bağlı kalmadan “harekat-ı meşruasında şahane hür”, referansları Risale-i Nur olan bir ekip yapabilir. Yapılması gerekene inanmış imkân sahipleri de sponsor olur. 

-Hesap verilebilme mekanizmasını yola çıkanlar kendi aralarında belirler. Şeffaflık güven ortamında oluşur. “Mesailerin tanzimi, mabeynlerindeki emniyetin tesisi, teavün düsturlarının teshili” sırrına varanların gerçekleştirebileceği bir iştir. Yani tamamen özel girişimle olur.

 

Risale-i Nur’u ne tür programlar ve formatlar aracılığı ile ekrana taşımalıyız?

 

Her kesim için ayrı ürün. Çocuklar için eğlenerek öğrenecek ürünler. Müzik, drama vb.

Gençler için macera, kendini ispatlayan, girişimcilik ruhu veren sinema, tiyatro türleri.

Akademik dünya için çok ince zor konular. Ene ve zerre bahsi, kuantum dinamiği, yaratılış, tevhid konuları.

Sosyal bilimler dalında aileden, toplumdan, eğitimden çok konu var.

 

Toplum neyi, niçin seyrediyor? Risale-i Nur'la ilgili programları niçin ve nasıl seyretmeli?

 

Toplumun algı düzeyi heva ve heves eksenine oturuyor. Hayatında neler fayda sağlar. Eğitilmemiş insan şu anı yaşıyor. Şu anda hangi faydayı elde edebilirim diyor insanlar. Sefahetteki lezzet içindeki elemi göstermek. Şimdiye getirmek. Sonuçlarındaki faydayı da hemen sunmak. Söylemek kolay ama. Sunum tasarımı için güçlü ar-ge çalışması. Tasarım için inovasyon. Reklamcı mantığından faydalanmak.

 

Risale-i Nur camiasına yakın/uzak TV kanalları ile ilişki kurma ve irtibata geçme konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir?

 

İnsanların dikkatini çeken, beğenilen her programı, her türlü kanalda çok rahat hem de yayıncılar memnuniyetle yayınlarlar. Ekranları, saatleri doldurmak kolay değil. Yeter ki yayınlanacak ürünümüz olsun. Sorun mutfakta efendim mutfakta.

 

Medyanın gündemine Risale-i Nur’u taşımak için yapılması gereken uygun sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetler ile medyayı buluşturma konusunda neler yapılabilir?

 

Hayatın her alanı hem eğlencedir, hem öğretidir aslında. Öyle bir kompozisyon hazırlanabilir ki, hem eğlenir, hem öğrenir insanlar. Sosyal faaliyetler insanların yalnızlığına ilaçtır. İletişim, kaynaşma, tanışmaya vesile olabilen her türlü sosyal faaliyet hem program olur, hem uygulamalı eğitim olur. Yaşarken yapmak. Yaparken öğrenmeye vesile olmak. İmanın hayata hayat olabilmesini sağlamak.

İşte burada işin içine sanat ve estetiğin girmesi şart.

 

Risale-i Nur yayıncılığı yapanlar için yayın standartları ortaya koymak istense, önerileriniz ne olacaktır?

 

Sektörün içindekiler bir araya gelmeli, panel, sempozyum, konferans gibi faaliyetlerle ortak bir strateji belirlenmelidir. 

İşbirlikleri geliştirilebilir. Belirli alanlarda iş bölümleri yapılabilir. Risale yayınları ile Risaleden türev yayın yapanlar ortak strateji belirleyerek biribiri ile yıkıcı rekabet eden değil, dayanışma içinde yapıcı ve kazanmacı metodu gerçekleştirilebilir.

 

Sizce Risale-i Nurları tanıtmada en etkili araçlar nelerdir? İlk üç tanesini belirtir misiniz?

Sinema, video paylaşım, animasyon. Sosyal faaliyetler. Tv ve radyolarda tematik programlar. (Hastalar, kader, haşir vb)

 

Yerel, bölgesel, ülke çapında ve uluslar arası platformlarda Risale-i Nur yayınlarına bakıldığında, cemaatlerin durumu nasıl gözükmektedir?

 

Risale-i Nur ve Risale eksenli yayın yapanlar gelişen dünya şartları ile değil, biribirleri ile kıyasıya rekabet ediyorlar. Baştan ayıp ediyorlar. Soğuk savaş döneminin iki kutuplu dünyasının paradigmaları ile birbirlerine bakıyor, hatta daha ileri gidiyor kendileri dışındakileri yok sayacak derecede bağnazlık yapabiliyorlar. Ehl-i dünyanın her sektörü sivil toplum örgütü altında işbirliği yapabilirken bizimkiler ehl-i dünyaya ders vermeye, insanlık öğretmeye kalkışıyorlar. Risale’nin mesajının ruhuna aykırı bir durum ki, önce bu durum ele alınmalı.