Risale-i Nur’da kullanılan iletişim dili

Risale-i Nur’da kullanılan iletişim dili

Risale-i Nur ve Medya konulu 2. Arama Konferansı sorularına yönetmen Adem Özkan'ın verdiği cevaplar

Risale-i Nur ve Medya konulu 2. Arama Konferansı sorularına yönetmen Adem Özkan'ın verdiği cevaplar:

 

Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz…

 

İletişim deyince sadece konuşma dili, gazete, dergi, tv, interneti anlamamak lazım. Karşıdakine mesaj ulaştıran her yol bir iletişim dilidir, Bu dilin yüzlerce çeşidi vardır.

Yayınlarda kişi, dil ve sunumun önemli esasları:

Yaşadığını anlatan bir dil, samimi, alçakgönüllü, tarih, örf-adet, kültür değerlerini sahiplenen, ifrat ve tefritten uzak, evrensel, kuşatıcı, medya okur-yazarlığında olduğu gibi hayat okur-yazarlığı yapabilen, her an değişkenleri olan insan ve hayat izdüşümü gibi, iletişim dünyasındaki yenikleri takip eden, gelecek projeksiyonları olan, ciddi kamuoyu anket ve analizleri ile içerik, üslup, şekil, hedef kitle belirlemesi yapan, sade, anlaşılır, akıcı, yumuşak söz ve üslup, nezih, nazik, ortak değerleri ifade eden, dışlayıcı olmayan, yerinde ve zamanında ne söyleneceği ve ne kadar söylenmesi gerektiğini ve haddini bilen, dini literatüre vakıf, ümit dolu, karamsarlıktan uzak, estetik, tasarım, günceli takip ve yorumlayan, ilmin verilerini kullanan, teknolojiyi takip eden, ufuk açıcı, akıl-kalp dengesini gözeten, ortak akla önem veren, ben merkezcilikten uzak, hoşgörülü, duruşu, kimliği ve rengi olan, izlenme ve dinlenme kaygısı taşıyan, diyaloga açık özellikler olarak özetleyebiliriz.

Özünde sevgi ve saygı olan, magazin mantığı ve reyting kaygısından uzak, kullanılacak malzemenin etkili ve kaliteli olması da her zaman dikkate alınması gerekli hususlardır.

 

TV, Radyo, gazete, kitap ve dergi yayıncılığı dışında alternatif yayın araçları konusunda neler söylenebilir?

 

Mesajı anlaşılır kılan ‘dil’dir. Bu dili yerinde ve makamında kullanmak başarının anahtarıdır. Giyim-kuşam, temizlik, mekânların ve eşyanın renkleri, kullanımı ve düzeni bile bir iletişimdir. Bu da zamana ve zemine göre farklılıklar arz eder. Yüzlerce iletişim dili vardır. En etkin olan kitle iletişim araçları bellidir. İman kurtarma yolunda, kimin hangi yolla imanı kazanacağı belli olamayacağından, imkanlar dahilinde bütün iletişim kanallarının kullanılması zorunludur.

 

Bugün bütün dünyanın kullandığı en etkili iletişim araçları ve aygıtları nelerdir? Biz bunları ne kadar kullanabiliyoruz?

 

Televizyon, sinema, internet, kitap, gazete… 4 saat 10 dakika tv izleme süresi ile dünyada birincilik sırasına çıkan, çocukları yılda 900 saat eğitim alıp, 1200 saat tv seyreden, 30 milyona yakın internet kullanan, sinema filmlerini yılda 30 milyon kişinin izlediği bir ülkede bizim yaptıklarımızın, henüz bu sahilin kenarına bile gelinemediğini göstermektedir.

 

Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz?

 

Risale-i Nurun iletişim dili, bütün insanlığı kucaklayıcı, sahici, sevgi ve şefkat dolu bir iksir gibidir. Bu dil bugün, ona varis olduğunu iddia edenlerin bir türlü keşfedemediği bir dildir. Said Nursi iletişimin onlarca farklı dilini eserlerinde ve hayatının her yerinde en mükemmel şekilde kullanmış bir iletişim harikasıdır. Çocuklar, gençler, ihtiyarlar, hasta ve musibetzedeler, mahpuslar, çobanlar, aşiretler, baş kumandanlar, zalimler, şehirli ve köylüler, valiler, farklı din tabileri, padişahlar, papa, patrik, başvekil, reis-i cumhur, alimler, talebeler, üniversiteler, gazete ve gazeteciler, teksir makinesi ve radyo, devlet başkanları … Bu hazinenin anahtarı ile günümüz dünyasında iletişim kurmak hiç zor olmasa gerek.

 

Mevcut medya organları –özellikle televizyon kanalları- üzerinden Risale-i Nur’un tanıtımı nasıl yapılabilir?

 

Medya imaj yapar, imaj üretir ve imaj yıkar. Risale-i Nurları öncelikle bir kısım kişi ve cemaatlerin halk üzerinde bıraktığı yanlış imajlardan kurtararak işe başlamak gerekir. Burada da Risale müellifinin hayatta iken, Türkiye, Alem-i İslam ve dünya ile kurduğu “İletişim dilini” iyi analiz ederek, aynı noktadan çıkış yapılmalıdır. 

 

Televizyon programcılığında karizmatik ve medyatik isimlerin daha etkili olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut potansiyelimiz ile tanıtım ne düzeyde yapılabilir?

 

Televizyonlarda star olmuş isimlerin, toplumdaki etkisi hiçbir zaman küçümsenemez. Bunlar inkişaf ettirdikleri özel kabiliyetleri ile toplumun farklı kesimlerine adeta “Rol Model” olmaktadır. Bu insanlarla kurulacak temaslar ve samimi ilişkiler, istenilen bazı şeyleri onlar aracılığı ile söyleme vesilesi olabilir. “Kabiliyet Avcılığı” ile yeniler tespit edilmeli ve yetişme zemini hazırlanmalıdır.

 

Bilim adamı, gazeteci, sanatçı, yazar gibi mesleklerinde tanınmış isimlerimiz ile televizyon yayımcılığı konusunda harekete geçmemizin zamanı gelmiş midir?

 

Mevcut birikimden ihtiyaçlara uygun isim belirlemeleri yapılarak, farklı televizyonların Genel Yayın Yönetmenleri veya patronları ile görüşmeler yapılarak harekete geçilmelidir. Ayrıca istikbalin bu alandaki zirve isimlerinin şimdiden gerekli okullara ve yurt dışı eğitim, dil ve programlara iştirakleri sağlanarak bir fidelik oluşturulmalıdır. En önemli yatırım bu olacaktır.

 

Nur hareketinin kendi medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir? Cemaati kanallar mı olmalı yoksa cemaatler üstü bir anlayışla yeni bir yapılanmaya doğru gidilmeli? Tamamen özel girişimciler eliyle yürütülecek işlere destek mi verilmeli?

 

Açık ve net bir şey söylemek istiyorum: Cemaatleri temsil eden bireylerdir. Onlar da hiçbir zaman hatadan hali değildir. Yapılacak bir yanlış, medyalar dili ile bir anda bütün dünyaya ulaşır. Bu, cemaatlerin hatası olarak kabul edilecektir. Özel girişimciler maddi-manevi desteklenmelidir. Cemaatler üstü, bu işlere aşinalığı da olan, zaman zaman görüşleri alınabilecek bir komisyonla desteklenmelidir. Bu komisyon, belirleyici olmayan, sadece yön ve çizgi tarif eden bir konumda kalmalıdır.

 

Risale-i Nur’u ne tür programlar ve formatlar aracılığı ile ekrana taşımalıyız?

 

Risale-i Nur, yeni bir toplum ve medeniyet inşa etme çabasıdır. Dünyada olanlar var, olmayanlar var. Olanları revize edip, olmayanları da ilave ederek kucaklayıcı, çekici, albenisi olan, hayatın içinde yeri olan, çağın dilini yakalamış, herkese, her seviyeye seslenen, vizyonu olan her türlü program formatı olabilir.

 

Toplum neyi niçin seyrediyor? Bizi niçin ve nasıl seyretmeli?

 

Herkesin kendisine ait bir dünyası var. Bediüzzaman’ın; çocuk, genç, kadın-aile, hasta- musibetzede ve yaşlılar kategorik yapısına uygun program türlerinin tamamında yer almak ve bunlara risalenin “şefkat” nesimi üflenmiş, hikmet dili ile kurgulanmış, kalite ve emeğin esirgenmediği, kuşatıcı işler yapılır ve fıtratın dili yakalanabilirse, toplum bunu hiç şüphesiz ki seyredecektir.

 

Risale-i Nur camiasına yakın/uzak TV kanalları ile ilişki kurma ve irtibata geçme konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir?

 

Tevhit ekseninde buluşabileceğimiz, ortaklaşa kucaklanabilecek hazırlanmış projelerle gitmek. Kuvveden fiile çıkmış olan çalışmalar olmalı. “Namaz Platformu”nda olduğu gibi, Namaz konusuna Risalenin bakış açısındaki zenginliği katan, estetik olan 1. sınıf çalışılmış, hazır somut projeler genelde daima ilgi çeker ve kabul görür.

 

Medyanın gündemine Risale-i Nur’u taşımak için yapılması gereken uygun sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetler ile medyayı buluşturma konusunda neler yapılabilir?

 

Hür Adam filmi örneğinde olduğu gibi, medyanın ilgisini çekecek sinema ve televizyon dizileri… Yapılanları değil, yapılamayanları yaparak ortaya çıkmak. İslam Dünyası ve insanlık için Risaledeki orijinal tespitlerden yararlanarak, cihanşümul projeler üretmek. “Risale-i Nur’un esası: ‘şefkat’tir’den BM nezdinde “Şefkat Yılı” gibi… uluslar arası camianın da ihtiyacı olan ve desteğini alabilecek yaklaşımlar

 

Risale-i Nur yayıncılığı yapanlar için yayın standartları ortaya koymak istense, önerileriniz ne olacaktır?

 

En küçük daireden, en geniş daireye ulaşabilecek, profesyonel ve evrensel standartlar.

 

Sizce Risale-i Nurları tanıtmada en etkili araçlar nelerdir? İlk üç tanesini belirtir misiniz?

1.Televizyon

2.Sinema

3.İnternet

 

Yerel, bölgesel, ülke çapında ve uluslar arası platformlarda Risale-i Nur yayınlarına bakıldığında, cemaatlerin durumu nasıl gözükmektedir?

 

Genelde vasat. Zaman zaman az da olsa ortalamanın üzerine çıkılmakta. Bunu çok geç kalmadan ileri düzey diyebileceğimiz seviyeye sıçratmak gerekmektedir.

 

www.RisaleAkademi.com