Risale-i Nur'da felsefe eleştirisi

Risale-i Nur'da felsefe eleştirisi

Bu kitapta, bahis mevzuu felsefî düşüncenin teorik ve pratik çerçevedeki eleştirileri ve Bediüzzaman'ın Kur'ân eksenli verdiği karşı cevapları bulacaksınız.

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı Millet Sistemi'nin Batı tipi bir siyasal ve sosyal yapıya dönüştüğü üç dönemde; “İstibdat”, “Meşrutiyet” ve “Cumhuriyet” dönemlerinde yaşadı.

“İstibdat Dönemi”nde Sultan Abdülhamid'e karşı Hürriyeti;
“Meşrutiyet Dönemi”nde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı Meşrutiyet-i Meşrua'yı;
“Cumhuriyet Dönemi”nde de Tek Parti Diktatörlüğü'ne karşı Hukuk Devleti'ni savundu.

Her üç devirde de siyasî baskılara ve hapislere maruz kalışının ardında Bediüzzaman'ın sadece siyasî tercihi yoktu. Aynı zamanda bir medeniyet projesi olarak İslam'ı ve İslamî çerçevedeki rasyonaliteyi benimsemesi ve bu noktadan hareketle heves edilen Batı medeniyetinin temelini teşkil eden materyalist ve pozitivist felsefeye karşı başlatmış olduğu mücadelenin de önemli payı vardı.

Bu kitapta, bahis mevzuu felsefî düşüncenin teorik ve pratik çerçevedeki eleştirileri ve Bediüzzaman'ın Kur'ân eksenli verdiği karşı cevapları bulacaksınız.

Kitabı indirimli alabilmek için TIKLAYINIZ