Resâili'n-Nur şakirtleri 'Yâ Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle' deyip yalvardılar

Resâili'n-Nur şakirtleri 'Yâ Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle' deyip yalvardılar

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

YİRMİ ÜÇÜNCÜ ÂYET

عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُبْدِ لَنَا خَيْرًا 1 Şu âyet her asra baktığı gibi, bu asra da bakıyor ve bu asırda kâbuslu bir rüya gibi musibetlere düşen ve Rabb-i Rahîminden onu hayra tebdil etmesini rica edenler içinde Resâili'n-Nur şakirtlerine hususî remzettiğine bir emaresi şudur ki:

Bu âyetin makam-ı cifrîsi olan bin üç yüz kırk beş (1345)'te ehemmiyetli risaleler telif ile beraber, fevkalâde hadiseler vukua gelmeye hazırlandılar. Ve o Resâili'n-Nur'un merkez-i intişarı olan Barla karyesinde ziyade sıkıntı müellifine verildi. Ve hususan küçük mescidine ilişildiği zaman, Resâili'n-Nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip, "Yâ Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle" deyip yalvardılar. Herkesin meyusiyetlerine mukàbil pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanların kuvve-i mâneviyelerini takviye ettiler.

Bu âyetin birden külfetsiz hatıra geleni bu kadardır. Yoksa esrarı çoktur. Tekellüf olmasın diye kısa kestim.

Dipnot-1: "Umulur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir." Kalem Sûresi, 68:32.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar