Ramazan mâni çadırı: On üç düğümü attık, şeytana bir hal olur

Ramazan mâni çadırı: On üç düğümü attık, şeytana bir hal olur

Beklenen Ramazansın, On bir aya Sultansın

Beklenen Ramazansın, 
On bir aya Sultansın, 
Oruç ile uslansın, 
Nefse terbiye gerek.

(Hülya Yakut)

İster bahar yaz olsun
İster ekmek az olsun
İçinde dua varsa
İşte o zaman toksun.

(Mustafa Oğuz)

Nice elif dal olur
Acılarsa bal olur
On üç düğümü attık
Şeytana bir hal olur

(Zafer Akgül)

Havalar ısınıyor, 
Belki biraz tutmak güç, 
Amma Şükür geçiyor, 
Bak bugün oldu ONÜÇ.

(Eyüp Otman)

Mani geleneği
Dört mısralı, tek kıtadan oluşan anonim halk edebiyatı nazım biçimine mâni; bunun belirli ortamlarda, bilen
kişiler tarafından ve geniş bir katılımla, belirli bir ezgi ile söylenmesine de mâni söyleme geleneği denir.
Tek kıtalı olmasına rağmen etkisi büyük olan mâni ancak şiir yeteneğine sahip usta kişilerce söylenebilir.
Halk arasında “mâni söylemek” deyimi yerine “mâni yakmak”, “mâni atmak”, “mâni düzmek” deyimleri
kullanılır. Mâni daha çok iş yaparken, tarlada, imecede ve kına gecesi gibi törensel ortamlarda söylenir.
Gelin-kaynananın, kadın-erkeğin atışma esnasında söyledikleri iletişim unsuru mâniler ile Ramazan
mânileri, mantıfar mânileri ve yüzük oyunu gibi belirli oyunlarda söylenen mâniler de vardır. Konuları da
söyleniş sebebine bağlı olarak değişir. 
Ramazan manileri Osmanlıdan günümüze kadar gelenek güzel bir gelenektir. Eskiden şartlar gereği
davulcular insanları sokaklarda çaldıkları davul ve ramazana uygun söyledikleri maniler ile uyandırırdı.