Ramazan mâni çadırı: Beş'e vardık çok şükür, oruçlar kemâl buldu

Ramazan mâni çadırı: Beş'e vardık çok şükür, oruçlar kemâl buldu

Dillerde zikir, dua, Lebbeyk dedik Allah'a

İttihadsız yetimiz,
Uzanmalı elimiz,
İslamiyet kalemiz,
Mü'mine sebat gerek.

(Hülya Yakut)

Dillerde zikir, dua
Lebbeyk dedik Allah'a
Ramazanın beşinde
Mest olduk biraz daha

(Zafer Akgül)

BEŞE vardık çok şükür,
Oruçlar kemâl buldu,
Çevrede bir Şehr-âyin,
Her yer bereket buldu.

(Eyüp Otman)

Mani geleneği
Dört mısralı, tek kıtadan oluşan anonim halk edebiyatı nazım biçimine mâni; bunun belirli ortamlarda, bilen kişiler tarafından ve geniş bir katılımla, belirli bir ezgi ile söylenmesine de mâni söyleme geleneği denir. Tek kıtalı olmasına rağmen etkisi büyük olan mâni ancak şiir yeteneğine sahip usta kişilerce söylenebilir. Halk arasında “mâni söylemek” deyimi yerine “mâni yakmak”, “mâni atmak”, “mâni düzmek” deyimleri kullanılır. Mâni daha çok iş yaparken, tarlada, imecede ve kına gecesi gibi törensel ortamlarda söylenir. Gelin-kaynananın, kadın-erkeğin atışma esnasında söyledikleri iletişim unsuru mâniler ile Ramazan mânileri, mantıfar mânileri ve yüzük oyunu gibi belirli oyunlarda söylenen mâniler de vardır. Konuları da söyleniş sebebine bağlı olarak değişir. 
Ramazan manileri Osmanlıdan günümüze kadar gelenek güzel bir gelenektir. Eskiden şartlar gereği davulcular insanları sokaklarda çaldıkları davul ve ramazana uygun söyledikleri maniler ile uayndırırdı.