Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi...

Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi...

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Enes (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir." (Camiussağir - 2596)

Ramazan, rahmet ayıdır, mağfiret ve bağışlanma ayıdır. Bu ayda Cenâb-ı Allah mü'min kullarını affeder. Peygamberimizin bir hadislerinde, Ramazan ayının bir önceki Ramazan'dan bu yana işlenen günahlara keffâret olacağı İfâde edilir. Bu hadislerinde de bu ayda tuttukları oruç sayesinde, Allah'ın kullarının günahlarını yakıp yok ettiği için sözü geçen aya Ramazan ismini verdiğini belirtmiştir. Peygamberimiz (asm) Ramazan kelimesinin sözlük mânâsından hareketle oruç ayının bu özelliğine dikkat çekmiştir. 

Nitekim âlimler, başka mânâlarla birlikte bu kelimenin şu mânâya da geldiğini ifâde ederler:
Arapçada "ramaz" kelimesi diğer mânâları yanında güneşin hararetinden taşların şiddetli olarak kızması mânâsına da gelir. Ramazan da, bu fiilin mastarı olarak kızgın yerde yalın ayak yürüyerek yanmak demektir. Oruç ayına bu ismin verilmesinin bir sebebi de, Ramazan'ın oruç hararetiyle günahları yakmasıdır.