Rabbisinin ismini zikredip, namaz kılan da gerçekten kurtuluşa ermiştir!

Rabbisinin ismini zikredip, namaz kılan da gerçekten kurtuluşa ermiştir!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), A'lâ Sûresi 11-19. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

11-En bedbaht olan da, ondan kaçınacaktır.

12-O (bedbaht) ki, en büyük ateşe girecektir!

13-Sonra orada ne ölecek (ki kurtulsun), ne de yaşayacak!

14-(Günahlardan) temizlenen kimse, gerçekten kurtuluşa ermiştir!

15-Rabbisinin ismini zikredip, namaz kılan da!

16-Fakat (siz) dünya hayâtını üstün tutarsınız!

17-Hâlbuki âhiret daha hayırlı ve daha devamlıdır!

18, 19-Şübhesiz bu (anlatılanlar) elbet (daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz) ilk sahîfelerde, İbrâhîm’in ve Mûsâ’nın sahîfelerinde (de) vardır.