Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ olan Kur’ân

Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ olan Kur’ân

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Yunus Sûresi 55-57. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

55.Dikkat edin! Muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. (Ve yine) dikkat edin! Şübhesiz Allah’ın va‘di haktır; fakat onların çoğu bilmiyorlar.

56.O, hem hayat verir, hem öldürür. Ve (sonunda hepiniz) O’na döndürüleceksiniz! (*)

57.Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.

(*) “Herşeyin dizgini elinde, herşeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitab sahîfeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve âhireti, iki menzil (iki oda) gibi bunu kapar, onu açar bir Kadîr-i zü’l-Celâl’dir (sonsuz kudret ve Celâl sâhibi olan Allah’dır). Mâdem böyledir, bütün delâilin (delillerin) netîcesi olarak وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [Ve (sonunda hepiniz) O’na döndürüleceksiniz!] Yani kabirden sizi ihyâ edip (diriltip), haşre getirip, huzûr-ı kibriyâsında (yüce huzûrunda) hesâbınızı görecektir.” (Zülfikār, 25. Söz, 51)