Rabbin, tevbe edip hâllerini ıslâh edenler hakkında affedicidir

Rabbin, tevbe edip hâllerini ıslâh edenler hakkında affedicidir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 118-119. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

118 . Yahudi olanlara ise, daha önce sana anlattıklarımızı (*) haram kılmıştık. Hâlbuki (biz) onlara zulmetmedik, fakat (onlar, kötü amelleriyle) kendilerine zulmediyorlardı.

119 . Sonra şübhesiz Rabbin, cehâletle kötülük yapan; sonra bunun ardından tevbe edip (hâllerini) ıslâh edenler hakkında (affedicidir), doğrusu Rabbin, bu (samîmi hâlleri)nden sonra (onlar için) elbette Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

(*) Burada, “Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm’a daha önce anlatılanlar”dan maksad; En‘âm Sûresi, 146. âyettir. (Celâleyn Şerhi, c. 4, 277)