Rabbin, melekleri kullarından dilediğine vahiy ile indirir

Rabbin, melekleri kullarından dilediğine vahiy ile indirir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 1-4. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 128 âyettir.]

1-Allah’ın emri (kıyâmet) geldi; sakın onu acele istemeyin! (Allah, o müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve çok yücedir.

2-(Rabbin,) melekleri kendi emriyle, kullarından dilediğine: “Şüphesiz ki benden başka ilâh olmadığı(nı insanlara bildirmek) ile korkutun da benden sakının!” diye vahiy ile indirir.

3-Gökleri ve yeri hak ile (karârınca O) yarattı. (Ve O, müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.

4-İnsanı bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yarattı; bir de bakarsın ki o, apaçık bir mücâdeleci (kesilmiş)tir.