Rabbin dilediği gibi yaratır ve seçer, onların bu yaratılışta seçme hakkı yoktur

Rabbin dilediği gibi yaratır ve seçer, onların bu yaratılışta seçme hakkı yoktur

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kasas Sûresi 68-70. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

68 . Rabbin ise, dilediğini (dilediği gibi) yaratır ve seçer. Onların (o kulların, bu yaratılışta) seçme hakkı yoktur. Allah (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pekmünezzeh ve pek yücedir.

69 . Çünki Rabbin, (onların) sîneleri neyi gizler ve neyi açıklarsa bilir.

70 . Hem O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’dır. Başta da sonda da (dünyada da âhirette de) hamd, O’na mahsustur. Hüküm de O’nundur ve ancak O’na döndürüleceksiniz!