Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o denizler tükenirdi

Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o denizler tükenirdi

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kehf Sûresi 107-110. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

107 . Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, onlar için bir ağırlama yeri olarak Firdevs Cennetleri vardır.

108 . Orada ebedî olarak kalıcıdırlar; oradan hiç ayrılmak istemezler.

109 . De ki: “Rabbimin (ilim ve hikmetinin) kelimeleri(ni yazmak) için deniz(ler)mürekkeb olsaydı ve yardımcı olarak bir o kadarını daha getirmiş olsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o deniz(ler) tükenir(di)!” (*)

110 . De ki: “Ben de ancak, sizin gibi bir insanım; (şu var ki) bana, İlâhınızın ancak tek bir İlâh olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, o hâlde sâlih amel işlesin ve Rabbine kulluk etmekte (riyâkârlığa girerek) hiçbir kimseyi ortak koşmasın!”

(*) “Kelâm-ı ezelî (Allah’ın ezelî kelâmı) ilim, kudret gibi bir sıfat-ı İlâhî olduğu cihetlegayr-i mütenâhîdir (sonsuzdur). Nihâyetsiz olan bir şeye denizler mürekkeb olsalar elbette bitiremezler.” (Lem‘alar, 28. Lem‘a, 293)