Rabbim! Beni, namazı hakkıyla edâ eden bir kimse eyle

Rabbim! Beni, namazı hakkıyla edâ eden bir kimse eyle

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İbrahim Sûresi 38-41. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

38-“Rabbimiz! Şüphesiz ki sen, neyi gizler ve neyi açıklarsak bilirsin. Çünkü ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz!”

39-“İhtiyar hâl(im)de bana İsmâîl’i ve İshâk’ı ihsân eden Allah’a hamd olsun! Şüphesiz ki Rabbim, elbette (her) duâyı hakkıyla işitendir.”

40-“Rabbim! Beni, namazı hakkıyla edâ eden bir kimse eyle; zürriyetimden de (böyle kimseler yarat)! Rabbimiz! Duâmı kabûl buyur!”

41-“Rabbimiz! Hesâbın görüleceği gün, bana, ana-babama ve (bütün) mü’minlere mağfiret eyle!”