Pozitif enerjinin sırrı: İsteyin, hayal edin ve inanın

Pozitif enerjinin sırrı: İsteyin, hayal edin ve inanın

Günlük hayatımızda daha başarılı olmak, sağlığımızı kaybetmemek veya kazanmak, insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak, kendimize güvenimizin artması hep içimizdeki pozitif enerjiyi açığa çıkarmayla ilişkilidir.

Şöyle bir düşünün, omuzlarınız ve kollarınız düşük, neredeyse bir adım bile atmak istemiyorsunuz. O gün de o kadar çok yapılacak iş var ki! Aynaya bakıyorsunuz, yavaşça arkaya geriliyorsunuz, derin bir nefes alıyorsunuz. "Biraz canlanmam gerekiyor" diyorsunuz. Omuzlarınız şimdi daha dik. Bakışlarınız daha canlı. İşte bu durumda siz pozitif enerjinizi harekete geçirmiş oluyorsunuz.

İnsanoğlu müthiş bir enerji potansiyeline sahiptir. Eğer kişi bu potansiyeli ortaya çıkarabilse pek çok sorununun üstesinden geldiği gibi daha büyük başarılara da ulaşmış olacaktır. İnsanoğlu doğuştan kendi enerjisini kendisi üreten müthiş bir sisteme sahip kılınmış. Bununla beraber kişinin bu enerjiyi nasıl ve nerede üreteceğini bilmesi için zihinsel bir hazırlığa yani bilişsel ve ruhsal donanıma sahip olması gerekiyor. Enerjinin ortaya çıkarılması kadar yerinde kullanılması da önemlidir. Bazı kişiler son derece enerjiktirler fakat bu enerjiyi uygun yere kanalize edemeyince verimsiz olurlar. Bu durum bir huzursuzluk da meydana getirir. Bu sebeple enerjiyi uygun şekilde kullanma alışkanlığı kazanmak da gerekir.

Hepimiz normalde pek çok işi düşünmeden otomatik olarak yaparız. Bizi buna iten, günlük alışkanlıklarımızdır. Bununla beraber bazı anlar var ki orada kendi irademizi (bilincimizi) kullanmamız ve pozitif enerjimizi açığa çıkarmamız ve daha fazla enerji üretmemiz gerekir. Bu demektir ki varlığımızın üretmeye alışık olduğu miktar o durumun üstesinden gelmemiz için yetmiyor. İnsanoğlu bir yere kadar kendini programlayabilen değiştirebilen de bir varlıktır. Ve biz bu sınırı bilmiyoruz. Bu sebeple yapabildiğimiz ölçüde beynimizi ve duygularımızı daha fazla enerji üretmek için hazırlamamız önemli. Pozitif enerjiyi üretebilmek için şunlar gerekli: Bir şeyi istemek, sonucu hayal edebilmek ve yapabileceğimize inanmak.

POZİTİF ENERJİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Eğitim hayat boyu devam eder. Stres zihinde düşünce bozukluklarına yol açarken eğitimde verimliliği azaltır. Pozitif enerji, hayata olumlu bakan, inanan ve başarmak isteyen, öğrenmek için bir amacı olan kişilerde daha fazladır. Bu da doğal olarak başarıyı getirir.

İş hayatında genelde sosyal, enerjik kişiler daha başarılı oluyorlar. İş bağımlısı kişiler ise geçici bir başarı sağlasa da sağlıkları etkilendiğinden bu başarı bir zaman sonra düşüyor. Pozitif enerjisini kullanan, insanlarla güzel diyalog ve iletişim kuran kişiler daha kararlı bir başarı sağlıyorlar.

Travmalarla daha iyi başa çıkılıyor

Doğal afetler, bazı hastalıklar, ölümler, kazalar, hayatın bir parçasıdır. Bununla beraber kişi yaşama gayesini ve sınırlarını bilerek hayata ne kadar olumlu yaklaşır, olumlu tarafları daha çok görür ve kendine düşeni yapmaya odaklanırsa zorluklarla da o kadar kolay başa çıkabiliyor. Bu durumda travmalardan sonra yaşanan stres bozukluğu ya hiç görülmüyor ya da daha kolay atlatılıyor. Bu gibi durumlarda profesyonel yardım ve tıbbi tedavi gerekse de daha kısa sürede sonuç alınıyor. Kişi pozitif enerjisini ortaya koyarak yani olaylara umutla yaklaşarak ve iyileşeceğine inanarak kanser gibi ciddi hastalıkları da yenebiliyor. Pozitif enerji enfeksiyon hastalıklarının tedavisini de kolaylaştırıyor.
Zaman