Osmanlı Araştırmaları Vakfı’ndan iki yeni eser

Osmanlı Araştırmaları Vakfı’ndan iki yeni eser

"Nazarî ve Tatbikî İslam Hukuku-1 İslam Hukukuna Giriş" ve "İran Safevî Devleti’nin Kuruluşu ile Osmanlı-İran İlişkilerinde Şiîliğin Rolü"

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün telif ettiği eserin adı: "Nazarî ve Tatbikî İslam Hukuku-1 İslam Hukukuna Giriş"

Bugün dünya büyük bir köy haline gelmiştir. Müslümanlar ve gayrimüslimler yan yana yaşamakta ve birbirleri hakkında bilgi edinmek, ortak noktaları paylaşmak ve farklılıklara saygı göstermek zorundadırlar. Şu anda bu dünya köyünde bir buçuk milyardan fazla Müslüman hayattadır. Bunların bir kısmı İslamî kurallara uygun hayat yaşamaya çalışan dindar Müslümanlardır, bir kısmı ise bu kaidelerin Allah'tan (Kur'an), O'nun Resulünün yorumlarından (Sünnet) veya Müslüman hukukçuların icmâından (icmâ') geldiğine ve en azından İslam'ın ana kaynaklarından kıyas yoluyla çıkarılmış hükümler olduğuna inanmaktadır. Müslümanların çoğu bu doğrultuda düşünür ve yukarıdakilerle aynı fikirdedir. Okuyucu, Müslüman ferdlerin özel hayatlarında İslamî kurallara göre hayat yaşamaları gerektiğini, ancak hiçbir ferdin İslam hukukunu uygulamaktan sorumlu olmadığını hatırlamalıdır.

Bu kitap sekiz bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölüm: Ortaya çıkan birçok yanlış anlamadan dolayı İslam Hukuku ile ilgili Şerî‛at, fıkıh, kânûn, örf, İslam Hukuku ve Muhammedî Hukuk gibi bazı terimler açıklanmıştır.

İkinci Bölüm. İşte, İslam Hukuku referanslarına ayrılmış bu bölümde, bu kitabın gerçek katma değeri bulunmaktadır.

Üçüncü Bölüm. Bu bölümde İslam Hukukunun dört dönemi ele alınmaktadır: Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemi, Sahabe dönemi, Tabiîn dönemi ve Müctehidîn dönemine giriş.

Dördüncü Bölüm. Burada farklı hukuk mezhebleri ve i’tikad mezhebleri hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz

Beşinci Bölüm, Bu bölüm, İslam hukukunun hem eski hem de yeni kitap ve makalelerde ele alınmayan bir dönemine, yani Türklerin İslam'ı kabul etmesinden sonraki İslam Hukuku dönemine (960-1926) ayrılacaktır.

Altıncı Bölüm. Burada İslamî kurallar için bazı sınıflandırmalar belirteceğiz; çünkü özellikle günümüzde İslam Hukuku hakkında birçok kafa karıştırıcı görüş vardır.

Yedinci Bölüm. Bu bölümde İslam Hukukunun sistemini ve metodolojisini açıklayacağız.

Sekizinci Bölüm. Burada İslam hukukunun uygulanması, geleceği, İslam hukuku ile ilgili bazı ansiklopedik eserler ve İslam fıkhının yeni kurumları hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

***

Prof. Dr. Sayın Dalkıran'ın telif ettiği ikinci eserin adı: İran Safevî Devleti’nin Kuruluşu ile Osmanlı-İran İlişkilerinde Şiîliğin Rolü

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatta olduğu zaman sahabeler kendi aralarında düştükleri ihtilafları Hz. Peygamber’e iletiyorlar ve O da ihtilafı çözüme kavuşturuyordu. Ancak O’nun vefatı sonrasında ortaya çıkan bir kısım ihtilaflar ister istemez bir takım ayrılıklara yol açmıştır. Bu ihtilaflardan birisi de imamet/hilafet meselesinde ortaya çıkmış ve iş istişareler sonrasında tatlıya bağlanmıştır. Ancak konu özellikle Şîa tarafından inatla gündemde tutulmaya devam edilmiştir. İlk asırda üzerinde fazla durulmayan konu Şiiliğin temel argümanı olarak ele alınmış ve kendi geliştirdikleri imamet görüşlerini inanç esasları olarak sunmuşlardır. İnanç esası olunca da bunu kabul etmeyenleri İslam inancının dışında kabul etmişlerdir. Bu durumda yeryüzü Müslümanlarının yüzde doksanını teşkil eden Sünnî kesimi tamamen tekfir etmişlerdir. Sadece sözlü davetle yetinmeyen Şiî unsurların bu işte zor kullandıkları da görülmektedir.

Bu çalışmada Şiilikten ve özelde de İmâmiyye/İsnâaşeriyye mezhebinin inançları bağlamında imâmet görüşlerinden söz edilmekte ve bu inançların İran Safeviyye Devlet’nin kurulmasında ne denli rol oynadığının üzerinde durulmaktadır. İmâmet inancının içinde değerlendirilen mehdî düşüncesinin Safevi Devleti’nin kurulmasındaki ne denli etkili olduğu hususu delilleri ile ele alınmaktadır. Bu çalışmada ayrıca Sünnî görüşü benimseyen Osmanlı Devleti ile Şiî Safevîler arasındaki ilişkilere temas edilmektedir.

Her iki kitap www.osmanlisahafi.com adresinde satışa sunuldu.

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.