Oraya atıldıkları zaman, onun şiddetli homurdanmasını işitirler

Oraya atıldıkları zaman, onun şiddetli homurdanmasını işitirler

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mülk 5-11. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

5 . And olsun ki, dünya semâsını kandillerle süsledik ve onları (kulak hırsızlığı yapan) şeytanlar için (atılacak) taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azâbını hazırladık!

6 . Rablerini inkâr edenler için de Cehennem azâbı vardır. O ne kötü varılacak yerdir!

7 . Oraya atıldıkları zaman, onun şiddetli homurdanmasını işitirler; çünki o kaynıyordur!

8 . Nerede ise öfkeden çatlayacak! Nezaman oraya bir topluluk atılsa, (Cehennemin) bekçileri onlara: “Size (bu azâbı haber veren) bir korkutucu gelmedi mi?” diye sorar.

9 . (Onlar) derler ki: “Evet! Gerçekten bize bir korkutucu geldi, fakat biz yalanladık ve (onlara): ‘Allah hiçbir şey indirmemiştir; siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz!’ dedik.”

10 . Ve derler ki: “Eğer (biz) işitir veya akıl eder olsaydık, bu alevli ateş ashâbı arasında bulunmazdık!”

11 . Böylece günahlarını i‘tirâf ettiler. Öyleyse o Cehennemlikler (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun!