Onu sana okuduğumuz zaman, artık onun okunuşunu takip et!

Onu sana okuduğumuz zaman, artık onun okunuşunu takip et!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Sûresi 16-19. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

16-(Habîbim, yâ Muhammed! Cebrâîl sana vahyi bitirmeden) onu (Kur’ân’ı) acele (ezber) etmek için, dilini onunla kımıldatma! (*)

17-Şübhesiz ki onu (senin kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize âiddir.

18-O hâlde onu (sana) okuduğumuz zaman, artık (sen) onun okunuşunu ta‘kib et!

19-Sonra şübhesiz onu açıklamak da bize âiddir.

(*) Hz. Peygamber (asm) gelen vahyi unutmamak için Cebrâîl (as) henüz kendisine okuyup bitirmeden, ezberine alma endişesiyle acele ediyor, onu tekrarlamaya çalışıyordu. Âyette buna işâret edilmektedir. (Beyzâvî, c. 2, 548)