Onu Rûhu’l-Emîn Arapça bir lisân ile senin kalbine indirmiştir

Onu Rûhu’l-Emîn Arapça bir lisân ile senin kalbine indirmiştir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şuara Sûresi 192-195. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

192 . Hem muhakkak ki o (Kur’ân), gerçekten âlemlerin Rabbinin tenzîli (peyderpey indirmesi)dir.

193,194,195 . Onu Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl), korkutuculardan olman için, apaçık Arabca bir lisân ile senin kalbine indirmiştir.