Onların kalbleri vardır anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler!

Onların kalbleri vardır anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), A'râf Suresi 179. ayetinde meâlen şöyle buyuruyor:

179 . Celâlim hakkı için, cinlerden ve insanlardan birçoğunu (kendi irâdeleriyle hak edecekleri üzere) Cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, (ancak kendi küfürleri sebebiyle artık) onlarla (hakkı zevk edip) anlamazlar; onların gözleri vardır (ama) onlarla (Allah’ın delîllerini) görmezler; onların kulakları da vardır, (ama) onlarla (İlâhî nasîhatleri) işitmezler! İşte onlar hayvanlar gibidir; hattâ daha da aşağıdırlar. İşte onlar, gāfillerin ta kendileridir.