Onların Kâbe yanındaki duâları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir

Onların Kâbe yanındaki duâları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfal Suresi 32-35. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

32 . Bir vakit de: “Ey Allah! Eğer bu (Kur’ân), senin katından hak (bir Kitab) ise, haydi üzerimize gökten taş yağdır veya bize elemli bir azab getir!” demişlerdi.

33 . Hâlbuki sen onların içinde iken Allah onlara azâb edecek değildi. Onlar istiğfâr ederken de Allah onlara azâb edici değildi.

34 . Hem onlar, (mü’minleri) Mescid-i Harâm’dan men‘ ettikleri ve onun (hizmetinin) ehli olmadıkları hâlde, neden Allah onlara azâb etmesin? Onun (hizmetinin) ehli olanlar, ancak takvâ sâhibleridir; fakat onların çoğu bilmezler.

35 . Onların Kâ‘be yanındaki duâları ise, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azâbı!