Onlara ne oluyor ki, îmân etmiyorlar?

Onlara ne oluyor ki, îmân etmiyorlar?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İnşikak Sûresi 16-25. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

16, 17, 18-Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında) topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!

19-(Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!

20-O hâlde onlara ne oluyor ki, îmân etmiyorlar?

21-Ve kendilerine Kur’ân okunduğu zaman, secde etmiyorlar! (*)

22, 23-Bil‘akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir!

24-(Ey Resûlüm!) Bu yüzden, onları (çok) elemli bir azâb ile müjdele!

25-Ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler müstesnâ; onlar için tükenmez bir mükâfât vardır!

(*) Bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’deki on dört secde âyetinin on üçüncüsüdür.