Onlar orada putlarıyla çekişerek derler ki: Apaçık bir dalâlet içinde imişiz

Onlar orada putlarıyla çekişerek derler ki: Apaçık bir dalâlet içinde imişiz

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şuara Suresi 90-104. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

90 . (O gün) Cennet takvâ sâhiblerine yaklaştırılır!

91 . Cehennem de azgınlara açıkça gösterilir!

92,93 . Ve onlara: “Sizin, Allah’tan başka tapmakta olduklarınız hani nerededir? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu?” denilir.

94,95 . Artık onlar ve azgınlar ve İblis’in askerleri, hepsi oraya (Cehenneme) yüzüstü atılırlar.

96,97 . Onlar orada (putlarıyla) çekişerek derler ki: “Allah’a yemîn olsun ki, (biz) elbette apaçık bir dalâlet içinde imişiz.”

98 . “Çünki, sizi âlemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk.”

99 . “Bizi ancak günahkârlar dalâlete düşürdü.”

100,101 . “Şimdi artık bizim, ne şefâatçilerimiz, ne de yakın bir dostumuz vardır!”

102 . “Buna rağmen ah keşke, bizim için hakîkaten (dünyaya) bir (dönüş) daha olsa da mü’minlerden olsak!”

103 . Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

104 . Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden) elbette ancak Rabbindir.